تعهدات طرفین
  •  رعایت شعانر و موازین اسلامی ( مقنعه برای خانمها ) در محیط موسسه الزامی می باشد.
  • موسسه متعهد می گردد در طول دوره ، کیفیت آموزش خود را حفظ نموده و پیشرفت زبان آموز را با توجه به میزان تلاش آنها کنترل نماید.
  • در صورتی که زبان آموز به هر دلیلی نتواند در ساعت مقرر در کلاس حضور یابد ، می بایست قبل از تشکیل کلاس مراتب را به صورت تلفنی / حضوری به دفتر موسسه اعلام نماید.
  • در صورت غیبت بیش از 3 جلسه ، از حضور زبان آموز در آزمون پایان ترم ممانعت به عمل می آید.
  • شهریه هر زبان آموز متناسب با دوره مربوطه دریافت خواهد شد.
  • با توجه به اینکه کلاس / دوره ها بنا به درخواست زبان آموز و تعداد ثبت نام شدگان برنامه ریزی می شوند ، در صورت انصراف پس از شروع کلاس ، هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد.
شماره حساب جهت واریز شهریه
  • 5022-2910-7269-7061 به نام سیده شیدا حسینیون ( بانک پاسارگاد )